CareConnect Logo

Statuspagina

Welkom op de CareConnect statuspagina! Hier vind je een overzicht van de diensten waarvan CareConnect General Practitioner en Physiotherapist gebruik maken en hun huidige toestand. Een omschrijving van alle soorten statussen en meer uitleg over onze statuspagina vind je in de legenda.

Indien alle CareConnect services ‘up & running’ (= groen) zijn en je ondervindt toch problemen, dan raden we je aan een kijkje te nemen op de statuspagina’s van eHealth en MyCareNet. Deze kan je bereiken via de onderstaande links.

Page de Statut

Bienvenu sur le page statut de CareConnect ! Ici vous trouvez un aperçu des services CareConnect et leur condition actuelle. Une description de tous les types de statut et plus d’information sur notre page de statut vous trouvez dans le légende.

Si tous les services CareConnect sont en ligne (= vert) et que vous rencontrez quand-même des problèmes, nous vous recommandons de consulter les pages de statut d’eHealth et de MyCareNet. Vous pouvez y accéder via les liens ci-dessous.


All systems are operational

Past Incidents